Wat is IMS CASE? Wat kunnen we ermee?

Om meer duidelijkheid te geven over wat IMS CASE is en wat we in Nederland ermee kunnen, is in een informatieblad deze internationale standaard verduidelijkt.

IMS CASE (Competencies & Academic Standards Exchange) is het initiatief van IMS Global Learning Consortium om op een standaard wijze informatie over leer- en onderwijscompetenties uit te wisselen. Het gaat hierbij om competenties in de breedste zin van het woord: kennis & vaardigheden, competenties, taakstellingen en doelstellingen, dus curriculum informatie. En curriculum informatie wordt vaak direct of indirect gebruikt binnen standaarden m.b.t. leerlinggegevens, leerresulten, leermateriaal, leeractiviteiten, e-portfolio en HRM.

In dit informatieblad wordt middels de beantwoording van vragen beschreven wat IMS CASE is, waar het uit bestaat (specificaties) en waar het voor bedoeld is. Verder worden de ontwikkelingen m.b.t. IMS CASE en gelijksoortige standaarden (CEF en IMS RDCEO) beschreven. Tot slot een opsomming van de mogelijkheden van IMS CASE in het Nederlandse onderwijs.

Het IMS CASE standaard informatieblad vindt u hier.