Aanpassingen in de ROSA via release notes te volgen

Sinds de eerste oplevering van de nieuwe ROSA eind 2022 zijn er gedurende het afgelopen jaar meerdere onderdelen doorontwikkeld of nieuw toegevoegd. Deze aanpassingen worden in de Architectuurraad van Edustandaard besproken en als dat aan de orde is vastgesteld. Dit gebeurt mede op advies van het Quality Assurance-team (QA-team) ROSA. De wijzigingen die doorgevoerd zijn, zijn te vinden in de release notes die na elke Architectuurraad worden gepubliceerd. De meeste recente release notes zijn die over de periode 12 oktober 2023-25 januari 2024. Vragen hierover kunnen geadresseerd worden aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.