Aanpassingen op de ROSA per april 2024

Sinds de eerste oplevering van de nieuwe ROSA eind 2022 zijn er gedurende het afgelopen jaar meerdere onderdelen doorontwikkeld of nieuw toegevoegd. Deze aanpassingen worden in de Architectuurraad van Edustandaard besproken en, als dat aan de orde is, vastgesteld. Dit gebeurt mede op advies van het Quality Assurance-team (QA-team) ROSA. De wijzigingen die doorgevoerd zijn, zijn te vinden in de release notes die na elke Architectuurraad worden gepubliceerd. De meeste recente release notes zijn die over de periode 25 januari 2024-18 april 2024. NB Als je wilt weten wat er op dit moment onder handen is c.q. gepland ga dan naar het werkvoorraadoverzicht.

Vragen over de release notes, werkvoorraad en/of wijzigingsvoorstellen kunnen geadresseerd worden aan info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.