Afspraak MIM-profiel onderwijs

MIM geldt binnen de Nederlandse overheid als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte voor de verschillende niveaus van modellering. Het is oorspronkelijk opgesteld in het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Inmiddels wordt het aanbevolen in de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) en is het in behandeling bij het Forum Standaardisatie.

Het MIM-profiel voor het onderwijs is gemaakt met het voornemen om voorstellen te doen voor keuzes en uitbreidingen toe te voegen specifiek voor het onderwijs. Deze keuzes en uitbreidingsmogelijkheden zijn in werkgroepsverband uitgewerkt door Kennisnet en DUO. In het MIM-profiel voor het onderwijs neemt de werkgroep een aantal werkgroepstellingen aan, die ketenpartijen kunnen gebruiken als uitgangspunten wanneer ervoor gekozen is om MIM toe te passen.