MIM-profiel onderwijs

Beheerstatus: Aangemeld - december 2020
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: po vo bve ho

Versie: MIM-profiel onderwijs 0.7 - december 2020
Versiestatus: Concept

Beschrijving

MIM (zie specificatie van Metamodel voor Informatiemodellering) geldt binnen de Nederlandse overheid als gemeenschappelijk vertrekpunt voor het opstellen van informatiemodellen. MIM voorziet enerzijds in duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt anderzijds ruimte voor de verschillende niveaus van modellering. Het is oorspronkelijk opgesteld in het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Inmiddels wordt het aanbevolen in de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) en is in behandeling bij het Forum Standaardisatie.

Het MIM-profiel voor het onderwijs is gemaakt met het voornemen om voorstellen te doen voor keuzes en uitbreidingen toe te voegen specifiek voor het onderwijs. Deze keuzes en uitbreidingsmogelijkheden zijn in werkgroepsverband uitgewerkt door Kennisnet en DUO. In het MIM-profiel voor het onderwijs neemt de werkgroep een aantal werkgroepstellingen aan, die ketenpartijen kunnen gebruiken als uitgangspunten wanneer ervoor gekozen is om MIM toe te passen.

Samenhang

MIM is een landelijke modelleertaal voor informatiemodelleren. Daarnaast is MIM is een kandidaatstandaard bij het Forum Standaardisatie en wordt het omarmd door de NORA.  MIM wordt steeds breder toegepast, bijvoorbeeld bij basisregistraties zoals de BRO en binnen de verschillende informatiemodellen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Binnen de onderwijsketen zullen in ieder geval de informatiemodellen van AMIGO en RIO worden aangepast conform dit MIM-profiel.

Meerwaarde

Het MIM-profiel voor het onderwijs kan worden gezien als een handreiking voor het toepassen van MIM binnen het onderwijs. Het document maakt transparant welke modelleerkeuzes er zijn gemaakt, zodat  de onderwijsketen dezelfde aanpak zou kunnen volgen. Daarnaast sluit de modelleerwijze zoals omschreven in het MIM-profiel nauw aan op de ROSA. Zo zijn bijvoorbeeld uitbreidingen op MIM uitgewerkt, ter ondersteuning van het ROSA principe: ‘Eenmalige registratie meervoudig gebruik’. Ook wordt verder uitgewerkt hoe MIM modellen als Linked Data kunnen worden gepubliceerd.

Kort gezegd: Het MIM-profiel maakt de onderwijs werkwijze voor MIM transparant en hoopt hiermee de interoperabiliteit van informatiemodellen binnen de keten te verbeteren.

Gebruik

In de Architectuurraad van 29 oktober 2020 heeft de Architectuurraad kennis genomen van het MIM-profiel en is deze door de leden geëvalueerd. In 2021 zullen AMIGO en RIO aan de slag gaan met het in gebruik nemen van het MIM-profiel voor het onderwijs. Daarnaast hoopt de dat gedurende de eerste helft van 2021 meer ketenpartijen bij de ontwikkeling van het MIM-profiel te betrekken. De praktische feedback vanuit de keten zal samen met een aantal reeds bekende punten voor doorontwikkeling worden meegenomen voor vaststelling van de 1.0 versie. Ook zal er worden nagedacht over het beheer van het MIM-profiel.

Eventuele feedback kan worden gestuurd naar info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.