Consultatie ECK D&T

Edustandaard en het iECK Kern Architecten Team (KAT) organiseren een openbare consultatie op het gebied van de afspraak ECK Distributie en toegang versie 2.0.

Voor de afspraak ECK Distributie en toegang is een consultatieronde gestart. Deze loopt 6 weken tot vrijdag 8 april 2016.

De afspraak ECK Distributie en toegang versie 2.0 is ingediend bij Edustandaard voor in beheername. De afspraak is een harmonisatie van DTDL 1.5, Directe Toegang uit het vo en Leermiddelen in het mbo (LiMBO). De processen bepalen, bestellen, leveren en toegang verlenen aan (digitale) leermiddelen worden via deze afspraak op een open en transparante manier ingevuld voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften.

ECK Distributie en toegang is door het iECKKern Architecten Team (KAT) ontwikkeld. Het KAT is samengesteld uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties die actief zijn binnen de ECK-keten. Voor elk van de branches was zowel vertegenwoordiging vanuit de vo-sector als de mbo-sector. Het KAT heeft zo effectief en efficiënt een geharmoniseerde afspraak kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkeling vond plaats onder de paraplu van het iECK-programma.

Edustandaard staat voor openheid waarbij alle partijen in staat gesteld worden om inspraak te hebben in de afspraken. Om deze reden wordt samen met het KAT een openbare consultatie georganiseerd die 6 weken zal lopen. De afspraak is te vinden op Edustandaard.nl. Reacties kunnen gemaild worden naar Erwin Reinhoud via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Specifiek vragen wij om te kijken naar de inhoud en toepasbaarheid van de afspraak voor de eigen organisatie (hetzij als uitgever, distributeur dan wel softwareleverancier of als andere belanghebbende). Naast feedback mag ook een bevestiging voor goedkeuring gegeven worden op de afspraak indien van toepassing.

De input zal verzameld worden door Bureau Edustandaard en door het KAT worden behandeld. Zij zullen terugkoppeling geven op de feedback. De reacties en de terugkoppeling zullen vervolgens gepubliceerd worden op www.edustandaard.nl.