ECK Distributie en toegang

Beheerstatus: In beheer - mei 2017
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: vo bve

Versie: ECK Distributie en toegang 2.0 - februari 2014
Versiestatus: Vervallen
Let op: Er is een vastgestelde versie beschikbaar: ECK Distributie en toegang 2.5.2

Beschrijving

Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften.

Definities, principes en procesbeschrijvingen

Servicebeschrijvingen 2.0

Technische voorschriften 2.0

Technische bestanden (WSDL’s) 2.0

Samenhang

ECK Distributie en toegang is de geharmoniseerde afspraak van DTDL 1.5, Directe Toegang en LiMBO en is daarmee de opvolger van deze drie afspraken.

Meerwaarde

De afspraak ECK Distributie en toegang vult de noodzakelijke randvoorwaarde in om op een open en transparante manier leermiddelen te kunnen bepalen, bestellen, leveren en toegang toe verlenen. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken rond het gebruik zoals welke attributen er voor een bepaald proces gebruikt kunnen worden. Het heeft als voordeel dat partijen eenvoudiger met elkaar kunnen samenwerken. Dit levert betere kwaliteit en lagere kosten voor iedereen, en in het bijzonder gebruiksgemak voor leerlingen en docenten.

Gebruik

Op de pagina van de werkgroep kunt u meer informatie vinden over ervaringen uitwisselen over het gebruik van de afspraak.

Implementatie

Voor de implementatie van de afspraak kunt u gebruikmaken van technische bestanden (zip-bestand).

Ontwikkelingen

In 2011 is binnen het ECK2-programma een begin gemaakt met het standaardiseren van de distributie- en toegangsketen. In het bijzonder zijn basisafspraken gemaakt over samenwerking in de keten die gevat zijn in de afspraak DTDL 1.5. Daarnaast is een eerste aanzet gegeven voor de technische uitwerking hiervan. Tegelijkertijd waren er ontwikkelingen binnen het po, vo en mbo uitgewerkt in respectievelijk Basispoort, Directe Toegang en het programma Leermiddelen in het MBO (LiMBO).

De afspraak DTDL 1.5 is ingevoerd in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de ervaringen van scholen met de implementatie zijn verwerkt in de conceptafspraak versie 1.6.

Het implementatieprogramma iECK ging in 2014 werken aan een stapsgewijze invoering van de afspraak DTDL bij leveranciers. De huidige implementaties aan de hand van o.a. Directe Toegang en LiMBO verschillen per sector en per leverancier. Om deze reden is het iECK-programma een harmonisatietraject gestart. Dit project heeft in februari 2016 de definitieve ECK D&T 2.0-versie opgeleverd.

Nu de definitieve 2.0-versie afspraak er is, betekent dit niet dat er geen doorontwikkeling zal plaatsvinden. Er zijn verschillende thema’s die in 2016 zijn voorzien. Het Kern Architectuur Team (KAT) zal in 2016 maandelijks bij elkaar komen om de verschillende thema’s te bespreken zoals het retourneren van bestellingen, het gebruik van attributen en de impact van de komst van de Nummervoorziening. Voor de komende jaren wordt geen nieuwe versie voorzien op kleinere wijzigingen na die de nieuwe versie backwards compatible houden.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.