Inbeheername afspraak Centrale Examens VO – publieke consultatie

Bureau Edustandaard heeft een aanmeldformulier ontvangen met het verzoek om de afspraak Centrale Examens VO, versie Schooljaar 2021-2022, in beheer te nemen.

Aangezien mogelijk niet alle in potentie belanghebbende partijen bij de ontwikkeling van de afspraak zijn betrokken, en er nog geen openbare werkgroep was opgericht waar dergelijke partijen de kans hadden om zich bij aan te sluiten, is nu deze openbare consultatieronde ingesteld om alsnog een breed publiek in de gelegenheid te stellen om feedback te geven, voordat de afspraak voor inbeheername aan de Standaardisatieraad zal worden voorgelegd.

De komende standaardisatieraadbijeenkomst is op 24 maart 2022. Voor die tijd zal door Bureau Edustandaard een advies worden opgesteld over de inbeheername. Om feedback van de openbare consultatieronde in dat advies mee te kunnen nemen is het nodig dat eventuele feedback uiterlijk op 28 februari 2022 is ingediend bij Bureau Edustandaard via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.