Modulaire architectuur (AMIGO) beschikbaar voor review

Als resultaat van het project ‘Modularisering afspraak uitwisseling leerlinggegevens en resultaten’ is AMIGO opgeleverd door Bureau Edustandaard: de Architectuur voor Modulair opgebouwde Interacties en Gegevensstructuren. Ze is ontstaan vanuit de wens om de uitwisseling van leerlinggegevens en van resultaatgegevens beter te ondersteunen. AMIGO is daarmee onderdeel van een groter geheel voor de verbetering van de beheerstructuur voor afspraken over de logistieke processen rondom toetsafnames. ‘Toets’ moet breed worden opgevat; het gaat ook om oefeningen en examens. Met de nieuwe beheerstructuur wordt beoogd om een passend kader te kunnen bieden voor de toenemende vraag naar gegevensuitwisseling voor nieuwe toepassingen en in nieuwe contexten. De architectuur draagt hieraan bij door het modulariseren van de huidige monolithische gegevensstructuur en door het flexibeler maken van de mogelijke patronen voor uitwisseling van gegevens.

Gereedschapskist

AMIGO richt zich op het samen kunnen stellen van gegevensuitwisselingen die zijn toegespitst op een specifieke context. De uitwisseling van leerlinggegevens en resultaatgegevens in het kader van bijvoorbeeld de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs zal er op onderdelen anders uitzien dan de uitwisseling van dezelfde soorten gegevens voor een methodegebonden toets in het voortgezet onderwijs. Om de diversiteit aan uitwisselingen te kunnen ondersteunen, biedt AMIGO op basis van de bestaande uitwisselingen een ‘gereedschapskist’ met bouwblokken en halffabrikaten die aangevuld kunnen als partijen dat wensen. Per uitwisselcontext kunnen vanuit deze gereedschapskist concrete interacties en gegevensdefinities worden samengesteld.

Uitbreiding naar andere toepassingsgebieden

De focus van AMIGO ligt op de uitwisseling van leerlinggegevens en resultaatgegevens rondom toetsafnames, maar de architectuur is gebaseerd op een modulaire aanpak. Deze kan worden uitgebreid naar andere toepassingsgebieden. Zo zouden de hier gebruikte definities voor bijvoorbeeld leerlinggegevens zo uitgebreid kunnen dat ze ook toepasbaar zijn voor andere processen waarin leerlinggegevens worden uitgewisseld, zoals de overstap van leerlingen tussen twee scholen.

Feedback op versie 0.9 gevraagd

Versie 0.9 van AMIGO komt als formele adviesaanvraag op de agenda van de Architectuurraadvergadering op 31 oktober 2019 en de Standaardisatieraadvergadering op 14 november 2019. Voor die tijd kan feedback worden aangeleverd via het Google Docs-document ‘Reviewcommentaar modularisering uitwisseling leerlinggegevens en resulaten’. Graag ontvangen we de feedback uiterlijk maandag 21 oktober eind van de dag. Vragen of opmerkingen zijn uiteraard welkom via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.