NL LOM Vocabulaire Bank

In deze Vocabulaire Bank vindt u de vocabulaires die worden gebruikt in de EduStandaard afspraken (zie hier).

Voor nadere informatie of verzoeken wordt u verzocht contact op te nemen met Bureau EduStandaard via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.

Updates

  • augustus 2018: update aanbevolen vocabulaires NL LOM velden 9.1
  • 14 januari 2014: toevoeging van de aanbevolen vocabulaires voor de NL LOM velden 6.2 en 7.1

EduStandaard Afspraak NL LOM vocabulaires

In onderstaande lijst staan de vocabulaires die worden gebruikt in de EduStandaard afspraak NL LOM (zie hier).

Voor alle betreffende NL LOM velden met uitzondering van veld 9.2 zijn deze vocabulaires platte waardenlijsten, zonder hiërarchie. Deze vocabulaires staan in onderstaande lijst opgesomd en direct in te zien (html) of te downloaden (xml).

Voor NL LOM veld 9.2 classificatie worden vocabulaires aanbevolen op basis van het OnderwijsBegrippenKader (OBK) van EduStandaard. Dit OBK is een gemeenschappelijke online voorziening met alle onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties, te beginnen met de leerniveaus, kerndoelen, vakken en het curriculum. Daarmee worden Nederlandse onderwijs vocabulaires gebaseerd op duurzame begrippen uit het OBK. De OBK begrippen zijn goedgekeurd door de werkgroep OnderwijsBegrippenKader en Vocabulaires van EduStandaard.

Als laatste item in onderstaande lijst wordt doorverwezen naar de vocabulaires voor het NL LOM veld 9.2, zoals nu de door de Kennisnetdiensten gebruikt in MetaPlus, Wikiwijs en de BronMetadataEditor (BME).

NL LOM 1.7 structuur – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 1.8 aggregatieniveau – Aanbevolen (xml)

NL LOM 1.8 aggregatieniveau – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 2.2 status – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 2.3.1 levenscyclus bijdrage rol – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 3.2.1 metametadata bijdrage rol – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 4.4.1.1 technisch vereiste type – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 4.4.1.2 technisch vereiste naam – besturingssysteem – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 4.4.1.2 technisch vereiste naam – besturingssysteem – mobiele apparaten (xml)

NL LOM 4.4.1.2 technisch vereiste naam – browser – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.1 soort interactiviteit- LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.2 soort leermateriaal – Aanbevolen (xml)

NL LOM 5.2 soort leerbron – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.3 interactieniveau – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.4 semantische dichtheid – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.5. beoogde eindgebruiker – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.6 context – Aanbevolen (xml)

NL LOM 5.6 context – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 5.8 moeilijkheidsgraad – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 6.1 kosten – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 6.2 auteursrechten en andere beperkingen – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 6.2 auteursrechten en andere beperkingen – Aanbevolen (xml)

NL LOM 7.1 relatie soort – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 7.1 relatie soort – Aanbevolen (xml)

NL LOM 9.1 classificatie – Aanbevolen (xml)

NL LOM 9.1 classificatie – LOMv1.0 (xml)

NL LOM 9.2 classificatie – Kennisnetset (website)

NL LOM 9.2 classificatie – toegangsrechten (xml)