Review UWLR 2.3

Scholen maken gebruik van methodeapplicaties (bijvoorbeeld van een uitgever) waarbij leerlingen/studenten worden ondersteund bij het leren en aan het einde of tussendoor worden getoetst. Ook worden leerlingen/studenten middels speciale toetsapplicaties of assessments getoetst. Belangrijk is dat de resultaten van deze toetsen overgedragen kunnen worden van een educatieve applicatie naar het leerlingadministratiesysteem c.q. studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. En, voordat de leerling/student aan de gang kan, moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de toetsomgeving voor de leerlingen/studenten in te richten. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren.

Deze afspraak is in eerste instantie relevant voor het PO. Echter, ook het VO en MBO krijgen met deze uitfasering te maken en kunnen deze nieuwe versie wellicht benutten. Betrokkenen uit VO en MBO worden dan ook van harte uitgenodigd mee te kijken. Voor de volledigheid wordt gemeld dat versie 2.2.1 van UWLR ook gewoon nog van kracht blijft voor VO en MBO. De reviewperiode loopt tot 15 mei 2020. Het reviewcommentaar kan worden gemaild naar info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl met een CC aan p.gillijns(Replace this parenthesis with the @ sign)edu-k.nl en edwin.kense(Replace this parenthesis with the @ sign)kense.com. Heb je geen reviewcommentaar, dan hoef je niets te doen. Dan ben je akkoord met deze wijziging.