Interne uitwisseling deelnemersgegevens (iUD)

Beheerstatus: Aangemeld - mei 2017
Gebruiksadvies: Onbekend
Werkingsgebied: bve

Versie: Interne uitwisseling deelnemersgegevens versie 0.4 - maart 2011
Versiestatus: Concept

Beschrijving

Verschillende systemen (en applicaties en tools) binnen een MBO-instelling maken gebruik van deelnemergegevens. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn de elektronische leeromgeving, het administratiesysteem en een e-portfoliosysteem. Ook andere bedrijfssystemen kunnen een rol spelen in deze uitwisseling, zoals het roostersysteem en de bibliotheek. Veelal voegen deze systemen specifieke informatie aan deze gegevens toe. Om ervoor te zorgen dat deze deelnemergegevens in de verschillende systemen actueel zijn, moeten deze gegevens kunnen worden uitgewisseld. Deze afspraak Interne uitwisseling deelnemersgegevens gaat daarover.

Meerwaarde

De afspraak Interne uitwisseling deelnemergegevens (iUD) geeft architecten, ontwerpers en ontwikkelaars van alle systemen die bij het leren betrokken zijn, ondersteuning en houvast bij het ontwikkelen van de technische specificaties voor deze systemen. Door het maken van afspraken over uitwisseling van de deelnemergegevens is eenduidig:

  • hoe een systeem de diensten van een ander systeem aanroept en welke verantwoordelijkheden het andere systeem heeft bij de implementatie (aanbod) van diensten
  • dat de ontvanger van de gegevens weet welke deelnemergegevens minimaal en maximaal mogelijk zijn en waarvoor de gegevens zijn bedoeld
  • hoe een behoefte aan deelnemergegevens kan worden opgesplitst in zelfstandige diensten die kunnen worden gebruik
  • hoe de verspreiding en actualisering van deelnemergegevens kan worden opgesplitst in zelfstandige diensten die kunnen worden gebruikt.binnen een onderwijsinstelling ondersteuning en houvast bij het ontwikkelen van de technische specificaties voor deze systemen

Gebruik

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep om ervaringen met het gebruik van de afspraak uit te wisselen.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.