Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI)

Registratiestatus: Geregistreerd - mei 2014
Gebruiksadvies: Aangeraden
Werkingsgebied: vve po vo bve ho

Versie: Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) versie 2.0 - februari 2023
Versiestatus: Concept

Beschrijving

Het Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) is het overkoepelende conceptueel (informatie)model van het Nederlandse onderwijs. Het beschrijft de generieke concepten die voorkomen in de onderwijswereld en waarover partijen in de onderwijsketen met elkaar praten, informatie opslaan en uitwisselen. Het doel van het KOI is een conceptueel startpunt te bieden om inzicht te krijgen in de betekenis, structuur en samenhang van de belangrijkste concepten in het onderwijsdomein. Deze belangrijkste kernconcepten zijn generieke concepten die een breed afgestemde en breed gedragen betekenis hebben en een informatieonderwerp representeren. Een KOI-concept omvat een groep concepten die betrekkingen hebben op het corresponderende informatieonderwerp. Het KOI kan worden gebruikt als conceptueel verbindende ‘kapstok’ om onderliggende concepten uit verschillende informatiegebieden te categoriseren en met elkaar te verbinden.

Samenhang

De objecten uit het KOI model zijn opgenomen als begrippen in het ROSA Begrippenmodel.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.