Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling november 2018

Datum: 28 november 2018
Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet, Amersfoort CS

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Rapport toepassingsmogelijkheden REST
  3. Doornemen verslag en actielijst
  4. Open punten issuelijst
  5. Edukoppeling 1.3 vaststellen
  6. Terugkoppeling Technisch Overleg en andere ontwikkelingen bij Digikoppeling
  7. Rondvraag / Sluiting