Beheergroep Waardelijsten RIO-vo, juni 2022

Datum: 29 juni 2022
Tijd: 14.00 uur - 15.30 uur

Programma

 1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen
 2. Verslag en actiepunten van 1-2-2022
 3. Waardelijst Opleidingskenmerken 2022-2023
  1. Vaststellen
  2. Update categorisering opleidingskenmerken
 4. Waardelijst Opleidingseenheden
  1. Vaststellen
  2. Andere ontwikkelingen
 5. Waardelijst Communicatiecontexten
 6. Andere inrichting beheerproces/beheergroep
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting