Beheergroep Waardelijsten RIO-vo, mei 2021

Datum: 25 mei 2021
Tijd: 15.00 uur - 16.30 uur
Locatie: Online meeting (op uitnodiging)

Programma

1 Opening, vaststellen agenda
2 Verslag en actiepunten
3 Doornemen Waardelijst Opleidingskenmerken en vaststellen
4 Doornemen Waardelijst Opleidingseenheden en vaststellen
5 Aanpassingen in Beheermodel en wijzigingsformulieren
6 Ontwikkelingen rondom de waardelijsten, erkenningen etc.
Afsluiting

Zie voor alle relevante stukken (waardelijsten, toelichtingen, formulieren en beheermodel) de conceptpagina van deze afspraak.