Beheergroep Waardenlijsten RIO (voor po en vo), juli 2024

Datum: 05 juli 2024
Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur
Locatie: Online

Programma

 1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen, verslag en acties
 2. Waardenlijst Opleidingskenmerken 2024-2025 (po en vo)
 3. Waardenlijst Opleidingseenheden 2024-2025
  1. vo: concept
  2. po: concept
  3. vo: Wijzigingsverzoek: Uniformeren van Engelse vertaling van vo-opleidingen (Wijzigingsverzoek 36)
 4. Waardenlijst Communicatiecontexten
 5. Waardenlijst po- en vo-vakken
 6. Rondvraag