Bijeenkomst Architectuurraad april 2014

Datum: 10 april 2014
Tijd: 13.00 uur - 12.43 uur
Locatie: SURF, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht

Programma

 • iECK (HP Köhler): Wensen en behoeftes vanuit het leermiddelendomein (iECK) voor IAA Welke standaarden, modellen, (pseudo-)identiteiten maar ook (identity-)services zou iECK graag beschikbaar krijgen om de knelpunten op te lossen voor de leermiddelenketen. Roadmap iECK korte en middellange termijn. Urgentie: Welke keuzes te maken om op de korte termijn de voortgang erin te houden en op langere termijn duurzame inrichting te garanderen
 • update IAA-dossier van SION Update vanuit SION, aansluiting richting eID (Tonny / Brian Domisse), thema bij het Doorbraakproject. Welke principes / uitgangspunten neemt SION als uitgangspunt? Ontwikkeling van een instellingsidentiteit + leerlingidentiteit (Jeroen). Natuurlijk vanuit de inmiddels bekende KOI-methodiek!
 • Dossier Privacy: SION, doorbraakproject. Toelichting op het katern Privacy & beveiliging, dat is samengesteld
 • Update KOI-model (Kernmodel Onderwijs Informatie) – door Jeroen Hamers (SION / EduStandaard) Use case: uitwisseling met het computerexamensysteem Facet van CVE / CvTE, voor diverse sectoren. In combinatie hiermee ontwikkeling breder domeinmodel voor leerresultaten (toetsen en examineren), die mogelijk op middellange termijn tot harmonisatie (relatering / convergentie) kan leiden tussen de diverse standaarden en services (UWLR, iECK, FACET van CvTE, EDEXML, QTI) Naast modellering van de instellingsidentiteit + leerlingidentiteit (zie hierboven IAA) wordt er ook gewerkt aan een nieuwe use case samen met CITO. En de voortgang (keuze) over ondersteunende tooling en de uitrol hiervan.
 • Vaststellen aanbevelingen van de Architectuurraad richting Standaardisatieraad van 17/4 Zie onderaan deze email de aanbevelingen van 9/1. En natuurlijk de vaste onderdelen, zoals de roadmap van te verwachten afspraken en ref. architecturen:
  • Advies gevraagd: EduKoppeling. + presentatie voorstel ten aanzien van certificering. Is ook van belang ikv Doorontwikkelen BRON
  • Advies gevraagd: Registratie ROSA referentie architectuur incl. vragenlijst / criteria
  • Advies gevraagd: update OSO 1.1 –afspraak o Ter info: Harmonisatie / integratie iECK, Beter Digitaal Leren en LIMBO (gepland 2de helft 2014, HP)
  • Ter info: EDEXML 2.0