Bijeenkomst Architectuurraad januari 2019

Datum: 17 januari 2019
Tijd: 13.30 uur - 16.00 uur
Locatie: SURF, zaal 3.1

Programma

Zie uitgewerkte agenda in bijlage:

  • Projectplan Toekomstbeeld Toegang – onderweg naar een afsprakenstelsel Toegang
  • ROSA-scan Centraal aanmelden MBO
  • Noodzaak & urgentie tot een nieuwe modulaire beheerstructuur (ondersteund door een referentiemodel) om afspraken voor gegevensuitwisselingen tbv toetsafnames (‘UWLRprocessen’) flexibel te beheren
  • Terugkoppeling REST-onderzoek, voorstel voor vervolg
  • Nieuwe versies: Edukoppeling 1.3; DTDL v.2.2; UWLR 2.2.1
  • Rijksbrede standaard; compliancy met webrichtlijnen en beveiligingsstandaarden
  • Mededelingen: korte update interview-rondes Standaardisatieraad