Bijeenkomst Distributie en toegang (KAT) november 2016

Datum: 03 november 2016
Locatie: Domstad Utrecht /telefonisch

Programma

1.      Doorlopen issuelijst (release notes 2.1)

Vaststellen wat in 2.1 release meegenomen wordt.

2.      Voorstel aanvullende documentatie

Actie #17 / Issue #2.0-48, eerste overzicht scenario’s. Komt format overeen met wat gewenst is, missen we hier nog een bepaald scenario?

3.      Inplannen Edu-K KAT overleg

Datum prikken voor volgend overleg.

4.      Jaarplan Edustandaard ECK DT 2017

Edustandaard vraagt input voor jaarplan 2017

Doelen 2017

1.      Registratie ECK DT 2.1

2.      Doorontwikkeling ECK DT

3.      ROSA consistent door wegwerken GAP tussen ECK Referentiearchitectuur en ECK DT.

Resultaten

1.      Nieuwe versie 2.1 geaccordeerd door standaardisatieraad (Q1 2017)

2.      Registratie en behandeling wijzigingsvoorstellen

3.      Het voorstel met aanpassingen voor ECK Referentiearchitectuur en de ECK DT standaard is door architectuurraad en standaardisatieraad goedgekeurd.