Bijeenkomst Standaardisatieraad februari 2020

Datum: 13 februari 2020
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: Seats2Meet Utrecht CS

Programma

 1. Opening: mededelingen, vaststellen agenda en vaststellen verslag Standaardisatieraad 14 november 2019
 2. Update Edustandaard
 3. EduMij: een leven lang ontwikkelen in een ‘digitale’ samenleving vraagt om een passende
  infrastructuur. OCW en publieke organisaties in het mbo, hbo en wo verkennen de
  mogelijkheden en randvoorwaarden om te komen tot een persoonlijke ‘digitale kluis’ waarmee lerenden hun formele en mogelijk informele kwalificaties kunnen aantonen. Richard van Sterenborg, adviseur bij DUO, geeft een toelichting.
 4. Flexibilisering onderwijs: zowel vanuit beleid en vanuit onderwijsinstellingen als vanuit leerlingen/studenten klinkt de wens om het onderwijs flexibeler in te kunnen richten. Om dit te kunnen bewerkstelligen is meer nodig dan architectuur als gemeenschappelijk kader. Bram Gaakeer (OCW) pleit ervoor om architectuur meer proactief in te zetten en daarmee ruimte en bewegingsvrijheid te creëren voor bestuurders en beleidsmakers. Ook neemt hij hierin de vorderingen op IAA-gebied mee.
 5. RIO: Jeffrey Hietbrink (PO-Raad/VO-raad) geeft samen met een inhoudelijke expert een toelichting op de huidige stand van zaken van RIO: het register van instellingen en opleidingen. Wat is het ook alweer? Hoe staat het met de implementatie ervan en op welke manier kan het register verder worden gebruikt in nieuwe contexten. De Standaardisatieraad wordt gevraagd om mee te denken over mogelijke toepassingen in hun eigen domein.
 6. AMIGO: Henk Nijstad geeft een update van de vorderingen in het ontwikkelen van en werken met AMIGO: de algemene modulaire infrastructuur voor gegevensuitwisselingen in het onderwijs.
 7. Rondvraag
 8. Vervolgafspraken
  Donderdag 11 juni 10.00 – 12.00 uur SURF, Utrecht
  Donderdag 12 november 10.00 – 12.00 uur SURF, Utrecht
 9. Afsluiting

Voorraadagenda

 • Voortgang wettelijke standaarden
 • Toegankelijkheidsstandaarden (evt brede projectmatige aanpak)
 • Voortgang werkwijze en wg’s