Bijeenkomst Standaardisatieraad juni 2013

Datum: 27 juni 2013
Tijd: 10.00 uur - 06.42 uur
Locatie:

SURF, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht

Programma

1. Verslag standaardisatieraad 18 april 2013

2. Registratie standaarden onderzoeks-domein

3. Tussen rapportage EduStandaard

4. Informerend: Activiteiten en gesprekken in het domein bedrijfsvoering

Stuurgroep SION: besluit over samenwerking met  EduStandaard.

saMBO-ICT: in gesprek over beheer van afspraken voor de Entreprise Service Bus  (ESB). Onder deze set afspraken vallen berichten over interne uitwisseling van deelnemer gegevens, medewerker gegevens, facturen en leerresultaten.

SION: overleg over beheer van  afspraken voor de Doorstroommonitor. De afspraak tussen DUO en de sectorraden bestaat uit  de  specificatie van de berekeningen van doorstroomgegevens van leerlingen en studenten op basis van 1-cijferbestanden van OCW.

5. Rondvraag en datum volgende bijeenkomst