Bijeenkomst Standaardisatieraad juni 2019

Datum: 20 juni 2019
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: SURF, Utrecht

Programma

  1. Opening: mededelingen, vaststellen agenda, vaststellen verslag
  2. Update Edustandaard
  3. Nationale API-strategie: binnen het domein van de Omgevingswet (vereenvoudiging en samenvoeging regels mb.t. ruimtelijke ontwikkeling) is een Nationale API-strategie opgesteld om op ict-gebied gemeenschappelijke richting en kaders te bepalen. Marcel Reuvers geeft een toelichting op het wat en waarom van de API-strategie.
  4. Terugkoppeling voorgeschreven standaarden: vanuit SURF, saMBO-ICT en Kennisnet een korte terugkoppeling van de stand van zaken met betrekking tot hun activiteiten aangaande wettelijke standaarden.
  5. Accessebility-standaarden in het educatieve domein: de GEU heeft het afgelopen jaar diverse activiteiten ondernomen om hun leden te ondersteunen bij het beter toegankelijk maken van leermateriaal. René Montenarie vertelt over hun aanpak, de geleerde lessen en de huidige stand van zaken.
  6. Volgende stap Edustandaard: naar aanleiding van de vorige vergadering heeft de werkwijze en positionering uitgewerkt een deelbaar document. Dit document is inmiddels geagendeerd besproken in Edu-K. Ook is beknopt ‘implementatieplan’ en een werkwijze voor beheer van standaarden opgesteld. Alle liggen voor ter bespreking en vaststelling. Met deze vaststelling heeft de Standaardisatieraad haar nieuwe werkwijze en positionering bekrachtigd.
  7. Rondvraag
  8. Vervolgafspraken 2019
  9. Afsluiting