Bijeenkomst Standaardisatieraad november 2020

Datum: 12 november 2020
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: Online

Programma

 1. Opening
  • Mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen verslag
 2. Update Edustandaard
 3. Hans van Driel en Jeroen Meijerink (Studiekeuze123) brengen de afspraak voor voorlichtingsinformatie in het hoger onderwijs in ter beheer. Zij geven een toelichting op de afspraak en het proces.
 4. In november 2019 is de 0.9 versie van AMIGO besproken in de Standaardisatieraad. Bureau Edustandaard heeft dit document vervolgens breed laten reviewen. Inmiddels zijn alle opmerkingen verwerkt tot een 1.0 versie, waarbij de Standaardisatieraad wordt gevraagd om AMIGO 1.0 vast te stellen en te besluiten tot het in beheer nemen. Remco de Boer geeft een toelichting op de AMIGO-methodiek en het proces.
 5. In het vorige overleg is gesproken over de relatie tussen het Certificeringsschema IBP en het gebruik van beveiligingsstandaarden. Dirk Linden (voorzitter Werkgroep UBV) licht toe aan de hand van een presentatie hoe deze twee zich tot elkaar verhouden. Daarnaast ligt een implementatieadvies WDO-standaarden ter bespreking voor aan de leden van de Standaardisatieraad. De notitie is bedoeld als advies over hoe je het implementeren van WDO-standaarden zou kunnen aanpakken.
 6. Begin 2019 is het projectplan Toegang besproken in de Standaardisatieraad en is gestart met de uitvoering ervan. De Standaardisatieraad bespreekt de voortgang en het vervolg van het project Toegang.
 7. Rondvraag
 8. Vervolgafspraken
  • donderdag 11 februari     10.00 – 12.00 uur               SURF, Utrecht
  • donderdag 1 juli                10.00 – 12.00 uur               SURF, Utrecht
  • donderdag 11 november 10.00 – 12.00 uur               SURF, Utrecht
 9. Afsluiting