Bijeenkomst werkgroep ECK Distributie en toegang 13 april

Datum: 13 april 2017
Locatie: Cursus-en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Programma

 1.    Mededelingen en vaststellen verslag

  • Status aanmelding Edustandaard
  • Actiepunt #2.1-6: Uitwerken concept ECK referentiearchitectuur komt te vervallen

2.     Delen van ervaring met implementatie van release 2.1

3.     Open punten in behandeling (zie bijlage)