Bijeenkomst werkgroep Edukoppeling april 2015

Datum: 01 april 2015

Programma

1.     Opening, mededelingen, vaststellen agenda

a.     Consultatie Digikoppeling 3.0

2.     Doornemen verslag en actielijst van 27 januari 2015

3.     Aanpassen documentatie Edukoppeling

a.     Edukoppeling Transactiestandaard v1.2 (concept maart 2015)

b.     Edukoppeling Architectuur v0.1 (concept maart 2015)

c.     Terugkoppeling leveranciers (VDOD) over toepassing certificaten

4.     Edukoppeling in de ketenstartarchitectuur Doorontwikkelen BRON

5.     Rondvraag

6.     Sluiting