Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling december 2022

Datum: 07 december 2022
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: Seats2Meet, Amersfoort CS

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Discussie overwegingen Secure API OAuth profiel (bijlage)
  3. Discussie overwegingen Secure API protocol (bijlage)
  4. RIO onderwijsaanbieder en Edukoppeling (email Gerald/actiepunt #94)
  5. Ontwikkelingen REST binnen Europa (relatie met Secure API OAuth profiel)
  6. Wat betekent API strategie voor Edukoppeling (#123)
  7. Terugkoppeling Digikoppeling
  8. Rondvraag / Sluiting