Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling Maart 2018

Datum: 14 maart 2018
Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet, Amersfoort

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Doornemen verslag en actielijst van 24 januari 2018
  3. Doornemen issuelijst
  4. Presentatie (Linked) Open Data
  5. Review Ontwerp Serviceregister (PvE Onderwijs Serviceregister)
  6. Hoe om te gaan met de nieuwe versie(s) van het certificeringsschema
  7. Rondvraag / sluiting

Zie verder de geannoteerde agenda bij de stukken.