Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling mei 2018

Datum: 16 mei 2018
Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur
Locatie: Seats2Meet, Station Amersfoort

Programma

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Doornemen verslag en actielijst
 3. Terugkoppeling op hoofdlijnen uit Technisch Overleg Digikoppeling
 4. Doornemen issuelijst (incl. bepalen wijzigingen voor versie 1.3) Tevens bespreken van de volgende punten en bepalen of dit punten zijn om op te nemen op de issuelijst:
  1. Bevindingen uit diverse implementaties en voorstel verbeteringen documentatie Edukoppeling (zie notitie)
  2. Nieuwe versie certificeringsschema
 5. Voorstel voor onderzoek naar REST/JSON (zie concept projectvoorstel voor de Architectuurraad, wordt nog gepubliceerd)
 6. Implementatie-ondersteuning voor Edukoppeling en daarmee verwante zaken (zie memo vanuit SBB/saMBO-ICT, wordt nog gepubliceerd)
 7. Rondvraag / Sluiting