Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling mei 2020

Datum: 27 mei 2020
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: MS Teams meeting

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Doornemen verslag en actielijst
  3. Edukoppeling Architectuur 2.0
  4. Edukoppeling REST/SaaS-profiel versie 0.4
  5. Uniforme beveiligingsvoorschriften Onderwijs
  6. Testen services
  7. Terugkoppeling TO DK
  8. Rondvraag / Sluiting