Bijeenkomst Werkgroep Edukoppeling september 2020

Datum: 30 september 2020
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: On-line meeting

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Doornemen verslag en actielijst
  3. Terugkoppeling openbare consultatie REST/SaaS-profiel
  4. PKIo Public en Private Root Certificates
  5. Edustandaard UBV (v0.7) – impact TLS 1.3, ciphers, SNI verplicht voor client, bij voorkeur poort 443, bij voorkeur PKI OCSP stapeling
  6. Update Edukoppeling docs – Compliance en overzicht, REST/SaaS, WUS/SaaS, I&A, Best Practices
  7. Terugkoppeling TO Digikoppeling
  8. Rondvraag / Sluiting

NB annotatie bij de agendapunten is te vinden in het document 2020-09-30 Agenda – Edustandaard Werkgroep Edukoppeling (te vinden bij Documentatie).