Bijeenkomst werkgroep Metadata maart 2013

Datum: 05 maart 2013
Tijd: 13.30 uur - 15.30 uur
Locatie: SURF, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht

Programma

  1. Inloop/welkom
  2. Overzicht activiteiten
  3. Ingediende wijzigingsvoorstellen
  4. Aankondiging (mogelijk) nieuwe afspraken
  5. Presentatie stand van zaken ORIS-project
  6. Vervolgafspraken

Documentatie