Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten november 2017

Datum: 22 november 2017
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Programma

 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
 2. Doornemen verslag d.d. 29 maart 2017
 3. Wijzigingsverzoek Attributenbeleid Edu-k: profiel voor standaard attributensets voor toegang en gebruik PO (presentatie, zie ook de stukken Wijzigingsverzoek en Voorstel profiel aansluitend op Edu-k attributenbeleid ECK-id)
 4. Uitwerken scenario’s: toepassingsgebieden voor UWLR (presentatie)
 5. Nieuwe opzet documentatie (presentatie)
 6. UWLR Vocabulaire voor veld “vakgebied” (presentatie eerste uitwerking voorstel)
 7. Testvoorziening voor UWLR, statusupdate
 8. Voorstel uitwerken voor Releasebeleid UWLR
 9. Doornemen Issuelijst
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting