Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal juni 2013

Datum: 19 juni 2013
Tijd: 13.30 uur - 16.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Hoog Brabant, Utrecht

Programma

Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep zullen we onder andere aandacht besteden aan de uitkomst van de beoordeling van de afspraken NLQTI 1.0 en het Dutch Exam Profile (DEP) van het College voor Examens door de Standaardisatieraad, de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de afspraken, de mogelijkheden om de verschillende QTI-initiatieven in Nederland onder te brengen in één standaard (op basis van een onderzoek dat in mei wordt uitgevoerd) en de wens om te komen tot een overall architectuur waar NLQTI, DEP en alle overige afspraken en standaarden die onder Edustandaard vallen, op een samenhangende manier worden beschreven.