Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal november 2013

Datum: 13 november 2013
Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
Locatie: SURF Hojel City Center, gebouw D, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht

Programma

  1. Opening
  2. Verslag bijeenkomst Subwerkgroep NLQTI 19-6-2013
  3. Verslag NLQTI expert meeting 16-10-2013
  4. Demonstratie QTI-implementatie door Paragin (Remko Nolten)
  5. Demonstratie QTI-implementatie door Wikiwijs (Pieter Bruring)
  6. Stand van zaken en roadmap DEP / Facet door CvE i.s.m. Cito (Rob Looij)
  7. Stand van zaken acceptatie NLQTI als subprofile door IMS (Erik Siegel)
  8. Roadmap NLQTI (presentatie Erik Siegel en discussie)
  9. Stand van zaken Referentiearchitectuur / Architectuurraad (Jeroen Hamers)
  10. Afsluiting

Uitkomsten

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst is informatie gedeeld rond een aantal gezamenlijke interessegebieden. Zo is de stand van zaken met betrekking tot het Dutch Exam Profile (DEP) en Facet aan de orde geweest, evenals de architectuur en roadmap van EduStandaard. Daarnaast zijn demonstraties gegeven van twee QTI-implementaties: binnen Remindo, het toetssysteem van Paragin en binnen Wikiwijs.

Verder ging het over de stand van zaken van de acceptatie van NLQTI als subprofiel door IMS en de roadmap voor NLQTI. NLQTI is als toepassingsprofiel ingebracht bij IMS. Op 10 oktober 2013 is NLQTI online gepresenteerd aan de APMG (Accredited Profile Management Group). NLQTI kan mogelijk een ‘entry level’ QTI-profiel zijn. Het acceptatieproces zal naar verwachting in 2014 worden afgerond.

Met betrekking tot de roadmap voor NLQTI is afgesproken dat de huidige versie van NLQTI wordt bevroren (ook met het oog op de mogelijke acceptatie door IMS). Erwordt gestreefd naar verdere afstemming en samenwerking met (de betrokkenen bij) het DEP, Kennisnet informeert bij ELO-leveranciers of er behoefte is aan eenvoudiger subprofielen (‘down graden’ van NLQTI) en er wordt gekeken in hoeverre het Common Cartridge profiel van IMS-QTI aanknopingspunten biedt voor het eventueel aanscherpen van NLQTI.