Bijeenkomst werkgroep Uitwisseling toetsmateriaal december 2015

Datum: 01 december 2015
Tijd: 13.00 uur - 15.30 uur
Locatie: SURFnet, Moreelsepark 48, Utrecht

Programma

  1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
  2. Doornemen verslag d.d. 16 december 2014
  3. Strategische overzicht rondom de ontwikkelingen van IMS, EBE, QTI en DEP – door Nynke de Boer (CvTE)
  4. Beheer DEP voor de toekomst (Governance) – door Nynke de Boer (CvTE). Memo voor Standaardisatieraad over inbeheername DEP
  5. Roadmap DEP (Inhoud) en ontwikkelingen rondom de standaardisatie – door Jeroen Hamers (Bureau Edustandaard) en Bart Ratgers (CvTE)
  6. Rondje langs de velden inzake ervaringen met implementatie QTI
  7. Rondvraag
  8. Sluiting