Redactieteam ROSA Begrippenkader, december 2023

Datum: 15 december 2023
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: online

Programma

  1. Mededelingen/aanvullingen op agenda
  2. FORA-informatieobjecten als begrippen opnemen – voortgang
  3. SLO- en SBB-begrippenset, vervolgacties
  4. Taak 009 – Informatiemodel ROSA Begrippenkader vergelijken NL standaard voor beschrijven van begrippen
  5. Plan integratie ROSA Begrippenkader in semantisch landschap onderwijssector
  6. Statussen en datums begin en einde geldigheid
  7. Vergadercyclus 2024
  8. w.v.t.t.k.