Werkgroep Architectuuraanpak Toegang – mei 2021

Datum: 20 mei 2021
Tijd: 13.00 uur - 15.00 uur

Programma

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen verslag vorig overleg en actiepunten
  • Probleemstelling toegang bij meerdere onderwijsinstellingen(actiepunt #6)
  • Use cases rond onderwijs federaties (actiepunt #7)
  • Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (Machtigen, I&A, Gegevensuitwisseling)
  • Visie op digitale identiteit (zie drive voor presentatie met samenvatting)
  • Notitie uitgangspunten, principes en bronnen

Documentatie