Werkgroep Architectuuraanpak Toegang – november 2021

Datum: 25 november 2021
Tijd: 15.00 uur - 17.00 uur

Programma

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen verslag vorig overleg en actiepunten
  • Verslag 21 oktober 2021 & acties
  • Vervolg ROSA scan kaders (principes/ontwerpeisen)

Documentatie