Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

Inleiding

De werkgroep RIO is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Canonieke Modellen RIO. De werkgroep behandelt wijzigingsvoorstellen die in het kader van RIO zijn ingediend bij het Tactisch Overleg RIO (Change Advisory Board) en die ook impact (lijken te) hebben op de afspraak die aan alle implementaties van RIO ten grondslag liggen: de Canonieke Modellen RIO. Niet alle wijzigingsvoorstellen voor RIO hebben impact op de canonieke modellen. Wijzigingen die met de beheerschermen van het RIO Register te maken hebben bijvoorbeeld laten doorgaans de onderliggende modellen ongemoeid. De werkgroep analyseert de impact van wijzigingsvoorstellen op de canonieke modellen en als die impact er is dan doet de werkgroep voorstellen voor het al of niet aanpassen van de canonieke modellen en hoe die aanpassing er dan precies uit zou moeten komen te zien. Bij de uitwerking wordt ook de impact op bestaande implementaties (waaronder met name het RIO Register) meegenomen. Hoe het beheerproces verloopt is te vinden in het Beheermodel Canonieke Modellen RIO.

Leden

De werkgroep bestaat uit analisten, informatiemanagers en architecten afkomstig van:

  • DUO (diverse afdelingen waaronder RIO ontwikkelteam, Voorzieningenplanning, Architectuur)
  • Inspectie van het Onderwijs
  • OCW Directie MBO
  • Kennisnet

Beoogde uitbreiding van de werkgroep is voorzien met afgevaardigden (architecten/analisten) van

  • Hoger Onderwijs organisaties
  • private partijen en koepelorganisaties

Deelname aan de werkgroep kan ook incidenteel zijn bijvoorbeeld als er onderwerpen spelen die bepaalde partijen in het onderwijs raken.

Contact

Wilt u meer weten over de Werkgroep RIO? Neemt u dan contact op met Brian Dommisse via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl. Brian is senior adviseur standaarden, architectuur en voorzieningen bij Kennisnet en fungeert als voorzitter van deze werkgroep.