Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie (HOVI)

Inleiding

Let op: Hodex is vervangen door HOVI.

De werkgroep HOVI houdt zich bezig met het beheer en de doorontwikkeling van de afspraak HOVI. Edustandaard bewaakt de kwaliteit van de afspraak HOVI en de samenhang van deze afspraak met andere standaarden. Het beheer van de technische componenten van de afspraak HOVI wordt uitgevoerd door Studiekeuze123. Verzoeken tot wijzigingen in de afspraak HOVI kunnen worden ingediend bij Studiekeuze123. Studiekeuze123 zorgt voor de begeleiding van het verzoek naar Edustandaard.

De afspraak HOVI wordt gebruikt voor de uitwisseling van opleidingsinformatie voor voorlichtingsdoeleinden voor opleidingen in het Hoger Onderwijs, inclusief opleidingen voor internationale studenten.

De HOVI standaardiseert de informatie die wordt aangeboden, het formaat waarin die informatie wordt aangeboden en de methode waarop die informatie wordt aangeboden.

De HOVI is gebaseerd op drie concepten:

  1. Decentrale informatie push: Onderwijsinstellingen verzamelen zelf studie-informatie over hun bachelor en/of master studies. Er is niet één centraal HOVI-orgaan of implementatie;
  2. Openbare informatie: Alle informatie wordt openbaar en gratis aangeboden;
  3. Gestandaardiseerd: De informatie wordt aangeboden in een gezamenlijk afgesproken formaat.

Alle informatie aangeboden via de HOVI is zo objectief mogelijk. Kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen hebben geen plaats in de HOVI. De HOVI richt zich niet alleen op inhoudelijke opleidingsinformatie, maar ook op praktische informatie voor het zoekproces.

Leden

HOVI is een initiatief van de Nederlandse universiteiten, verenigd in de UNL en de Nederlandse Hogescholen, verenigd in de VH.

Meedoen

De stuurgroep bestaat uit:

  • Piet van Ierland, Directeur Marketing en Communicatie, Tilburg University, voorzitter;
  • Pieter Stoter, Hoofd Student Communication en Event Solutions, Technische Universiteit Delft;
  • Wim van der Pol, Directeur Marketing en Communicatie, Hogeschool Utrecht;
  • Pauline Thoolen, Hoofd informatiemanagement, Stichting Studiekeuze123;
  • Jeroen Meijerink, Projectmanager en secretaris, Stichting Studiekeuze123.

Contact

Wilt u meer weten over de Werkgroep HOVI? Neemt u dan contact op met Piet van Ierland (P.J.M.vanIerland(Replace this parenthesis with the @ sign)tilburguniversity.edu).

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.