Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie (HOVI)

Registratiestatus: Geregistreerd - augustus 2020
Gebruiksadvies: Verplicht
Werkingsgebied: ho

Versie: HOVI - augustus 2020
Versiestatus: Vastgesteld

Beschrijving

HOVI (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie) voorziet in afspraken en systemen om studiekeuze-informatie op gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen.

Studiekeuze-informatie wordt op verschillende manieren vanuit verschillende bronnen gepubliceerd. Zo is er informatie uit landelijke enquêtes en registers. Een ander deel van de informatie wordt door instellingen zelf beschikbaar gesteld. Dit is de informatie over de onderwijsinstelling, de opleidingen en de voorlichtingsactiviteiten. HOVI zorgt ervoor dat instellingen dit op een gestandaardiseerde en vergelijkbare manier kunnen doen.

Samenhang

Door ontwikkelingen in het onderwijs is ook de HOVI standaard continu in ontwikkeling. HOVI is altijd backwards compatible: een valide output volgens een eerdere versie van de HOVI specificatie is altijd valide binnen een nieuwere versie van de specificatie. Om deze ontwikkelingen in de specificatie te ondersteunen wordt aangeraden dat implementaties die HOVI uitlezen forward compatible zijn: er wordt verwacht dat oudere implementaties de output volgens een nieuwere HOVI specificatie ondersteunen, zij het eventueel zonder ondersteuning van de nieuw toegevoegde mogelijkheden.

Het is evident dat deze comptabiliteit niet geldt voor de relatie met de voorloper Hodex – de herziene definities zijn dusdanig ingrijpend dat veel, maar niet alle informatie één-op-één uit Hodex kan worden overgenomen

Meerwaarde

Doel van de HOVI-deelnemers is om de kwaliteit en inhoud van studie-informatie van de eigen instelling en eigen opleidingen in de hand te kunnen houden, zowel in de eigen informatiesfeer als op websites of in brochures van derden; met als uiteindelijk doel het bieden van goede en vergelijkbare informatie.

Ontwikkelingen

Het project HOVI richt zich op het vernieuwen van de gehele infrastructuur, gebaseerd op gemeenschappelijke afspraken. Daar horen de volgende componenten bij:

  • De HOVI-standaard. Dit is een set afspraken op basis waarvan informatie wordt verzameld en de infrastructuur wordt ingericht.
  • Een invoersysteem voor instellingen die de informatie handmatig willen invoeren en beheren.
  • Een koppelvlak voor instellingen die de informatie via een machine-machine-koppeling met eigen systemen willen onderhouden.
  • Een synchronisatietool waarmee de opleidingenset synchroon blijft met de CROHO-registratie (later koppeling met RIO).
  • Een API waarop instellingen of afnemers zelf aangesloten kunnen worden om de verzamelde informatie te publiceren.
  • Een governance-structuur waardoor HOVI ook in de toekomst in eigendom van, en onder controle blijft van de gezamenlijke instellingen.

Documentatie

Normatieve documenten

Alle documentatie en specificaties die verplicht zijn bij het implementeren van een afspraak.

Links

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.