Tweede Architectuurdag Groeifondstrajecten onderwijs een succes

In vervolg op de 1ste Architectuurdag in juni 2023 organiseerde Edustandaard de 2de  Architectuurdag op donderdag 1 februari 2024, samen met de sectorpartners SURF, MBO Digitaal en Kennisnet.

Er namen 5 Groeifondstrajecten deel:

  • Edu-V
  • Npuls
  • Impuls Open Leermateriaal
  • Leeroverzicht
  • LLO Katalysator.

In de voorbereiding had elk GF-traject het zgn. Vergelijkingsraamwerk ROSA+ ingevuld en gedeeld met de aanwezigen. Dit verdiepingsraamwerk is een standaardmethode om de programma’s te vergelijken op architecturale en andere aspecten. In het ochtendprogramma presenteerden de GF-trajecten zich aan elkaar. In het middagprogramma werd verdiept op 4 thema’s uit de ROSA: doel en doelgroep, informatiehuishouding, gegevensuitwisseling, identiteiten/IAM. Van alle bevindingen op de dag zelf komt een uitgebreid verslag, hier alvast enkele highlights:

  1. GFT’s zoals LLO Katalysator en Leeroverzicht maken volop gebruik van services en diensten vanuit andere GFT’s zoals Npuls. Het is heel belangrijk de wensen vanaf het begin mee te nemen, en dus goed met elkaar in gesprek te zijn
  2. Aankomende wetgeving mbt. Regie op Gegevens dringt in de haarvaten van de (sector-)architectuur door in alle sectoren. Het is belangrijk hier vanuit een integrale blik naar te kijken, wellicht vanuit een hiervoor op te richten werkgroep bij Edustandaard
  3. In aansluiting hierop: de nieuwe generatie identiteiten (SSI – self souvereign identity) vormt hierbij een onmisbare schakel, in alle GFT’s is het noodzakelijk helder te krijgen hoe zich hiertoe te verhouden. Er wordt oa. in de werkgroep Identiteiten/Toegang van Edustandaard hierin goed samengewerkt
  4. Al dan niet open leermateriaal in relatie tot de platformstrategie zoals beschreven in de HOSA en MOSA: dat is ook voor de meeste GFT’s belangrijk om dat in beeld te hebben.

Er volgt nog een uitgebreid verslag van dagvoorzitter Bas Kruiswijk, en alle Vergelijkingsraamwerken kunt u vinden op de betreffende pagina.