Uitwisselingen Centrale Examens VO verbeterd met AMIGO-aanpak

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wilde ruim drie jaar geleden de uitwisselingen voor de Centrale Examens VO verbeteren. Het CvTE benaderde Kennisnet om met behulp van de AMIGO-aanpak de hiervoor noodzakelijke afspraken te ontwikkelen. Een inspannend traject met DUO, leveranciers van leerlingadministratiesystemen in het VO (CITO, Somtoday en Magister) en het CvTE leidde tot het gewenste resultaat.

De nieuwe afspraak Centrale Examens VO is tijdig en succesvol geïmplementeerd door alle partijen. Uiteindelijk is de uitwisseling van de examenresultaten voor de VO-examens het afgelopen schooljaar 2021-2022 beter verlopen dan ooit tevoren. Dit was alleen mogelijk door de goede samenwerking van alle betrokken partijen. Zij maakten zich stuk voor stuk hard voor het nog beter ondersteunen van de scholen bij het examenproces.

Ruim 18.000 examenscores over lijn

Benno Hogeboom, product consultant van Magister, verwoordt het zo: “We zijn ruim drie jaar bezig geweest met een M2M (machine-to-machine) koppeling om de examengegevens uit te kunnen wisselen. De uitslagdagen zijn inmiddels achter de rug. Van onze kant kan ik zeggen dat de uitwisseling goed is verlopen, met ruim 18.000 examenscores over de lijn. En dat is nog exclusief de scores van de voorbeeldexamens. Ook een verademing dat de N-termen om half acht via deze koppeling binnen waren. Fantastisch! Nu op naar een nog mooiere versie. Daarvoor maken we gebruik van de verbeterpunten die deze pilot en de evaluatie enquête bij onze klanten hebben opgeleverd.”

Achtergrond

De uitwisselingsketen voor Centrale Examens VO bestaat uit twee soorten systemen:

  • Centrale examensysteem van CvTE (Facet)
  • Leerlingadministratiesysteem van de school (LAS)

Binnen het logistieke ketenproces rondom de Centrale Examens VO (cevo) vinden de volgende uitwisselingen plaats:

  • Publicatie van de centrale examens (toetscatalogus)
  • Aanleveren van afnameplanningen
  • Publicatie van examenvarianten met schaallengte en n-term (variantencatalogus)
  • Overdragen van de leerlingscores en -resultaten

Meer info: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/cevo/schooljaar-2021-2022/