Modulaire UWLR documentatieviewer

In januari is er een nieuwe, modulaire documentatieomgeving gedemonstreerd aan de werkgroep Uitwisseling leerlinggegevens en leerresultaten. Deze gaat uit van vier hoofdonderdelen van de afspraak UWLR:

  • Scenario’s: een scenario is een uitwisselingsmoment waarover in deze documentatie afspraken zijn gemaakt.
  • Protocollen: in een scenario staat beschreven welke protocollen gelden voor de berichtenuitwisseling.
  • Berichten: in elk protocol worden één of meerdere berichten verstuurd tussen de systemen en wordt bepaald welke dat zijn.
  • Profielen: op een bericht kan een profiel van toepassing zijn dat aangeeft welke velden in een bericht ingevuld mogen of moeten zijn bij de uitwisseling in een bepaald scenario.

Naast deze vier hoofdonderdelen bevat de afspraak ook over andere onderdelen voorschriften en informatie:

  • Systemen: de systemen die door UWLR worden getypeerd en waartussen de berichtenuitwisseling plaatsvindt.
  • Bestanden: de bestanden zijn de basis, de inhoud, voor de berichten. De berichten vormen de structuur inclusief de inhoud die uiteindelijk volgens een protocol worden uitgewisseld. Bestanden zijn terug te vinden onder het menu ‘berichten’.
  • Webservices: dit zijn de WSDL’s die systemen in staat stellen om berichten te ontvangen en te versturen. De protocollen bepalen welke webservices voorgeschreven worden om de uitwisseling volgens dat protocol mogelijk te maken.
  • Vocabulaires: de afspraak maakt het gebruik van vocabulaires mogelijk. Deze worden dan gekoppeld aan een specifiek veld in een bericht. De inhoud van zo’n veld moet overeenkomen met een waarde in de vocabulaire. Per scenario wordt vastgesteld of en welke vocabulaires gelden.
  • Standaarden: UWLR maakt gebruik van verschillende standaarden of verwijst naar andere standaarden die geadviseerd of noodzakelijk zijn om goed te kunnen uitwisselen. Waar dit van toepassing is, zal die standaard daar genoemd worden.

Tijdens het werkgroepoverleg is afgesproken dat de leden hun opmerkingen bij de viewer konden doorgeven aan Bureau Edustandaard. Vervolgens is er in februari een acceptatieronde geweest. Inmiddels is de omgeving op basis van de gemaakte opmerkingen aangepast.

Bekijk de UWLR-viewer 2.2.1.