Verbeterslag landelijke studiekeuzevoorlichting met HOVI

Een weloverwogen studiekeuze verkleint de kans op uitval. Studiekiezers hebben daarom behoefte aan toegang tot betrouwbare en vergelijkbare voorlichtingsinformatie over de verschillende onderwijsinstellingen, opleidingen en voorlichtingsactiviteiten. Hogescholen en universiteiten werken hierin samen door deze informatie volgens een vaste standaard beschikbaar te stellen voor landelijke studiekeuzevoorlichting. Hiervoor is op initiatief van het onderwijsveld een nieuw systeem ontwikkeld: HOVI (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie). Op 26 augustus 2020 zijn de gegevens uit HOVI beschikbaar gekomen voor studiekeuzevoorlichting.

Ruim tien jaar geleden besloten onderwijsinstellingen dat studiekiezers informatie moeten kunnen raadplegen, waarbij alle hoger onderwijsopleidingen zich volgens een afgesproken standaard presenteren. Dit resulteerde in de Hoger Onderwijs Data Exchange (Hodex), een initiatief van de Nederlandse Universiteiten verenigd in de VSNU, en het Studiekeuze Webformulier van Studiekeuze123 als het alternatief voor hogescholen. In de loop der jaren veranderde de informatiebehoefte, en begon het technisch beheer van het systeem te schuren. De Stuurgroep Hodex, met daarin vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen, besloot daarom tot een vernieuwing van het systeem in HOVI. De Stuurgroep Hodex werd Stuurgroep HOVI en vroeg Studiekeuze123 het project HOVI uit te voeren onder hun regie.

In nauwe samenwerking met alle stakeholders is van 2018 tot en met 2020 gewerkt aan een nieuw systeem dat gebruiksvriendelijk en flexibel is ingericht. Met deze vernieuwing kan het onderwijsveld qua informatieverschaffing beter inspringen op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Per 26 augustus 2020 is HOVI opengesteld voor alle afnemers van voorlichtingsinformatie, waaronder Studiekeuze123 en Nuffic en de Keuzegids. Studiekeuze123 is daarnaast, op verzoek van de Stuurgroep HOVI, verantwoordelijk voor de beheerorganisatie van HOVI.  

Door alle partijen is hard gewerkt om te komen waar we nu zijn. Mogelijkheden en functionaliteiten in het systeem worden nog verder uitgewerkt, in overleg met het door onderwijsinstellingen te initiëren gebruikersoverleg, maar de basis staat. Dit alles met als hoofddoel de studiekiezer van zoveel mogelijk bruikbare en correcte informatie te voorzien om te helpen bij het maken van een weloverwogen studiekeuze.  

Meer informatie over HOVI is te vinden op www.HOVI.nl. Vragen kunnen gestuurd worden naar info(Replace this parenthesis with the @ sign)HOVI.nl.

HOVI is aangemeld om bij Edustandaard in beheer te laten komen.