Activiteiten werkgroep UWLR bevroren

De werkgroep UWLR kwam voor het laatst bijeen in januari 2019. Het werd duidelijk dat met de afspraak UWLR, die in het po een behoorlijke implementatiegraad kent voor de methodegebonden toetsen, heel moeilijk kon worden voldaan aan de behoefte om ook andere uitwisselingen in andere contexten (use cases) te ondersteunen. UWLR is een geïntegreerde, ‘monolithische’ afspraak waarin de verschillende architectuurlagen zijn ingevuld met vaak specifieke standaarden (bijvoorbeeld webservices) en specifieke gegevens die historisch vanuit bestaande uitwisselingen waren ontwikkeld.

Vanuit Edustandaard is toen, in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden in het Toetsdomein, de AMIGO-methodiek ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van deze werkwijze is ‘modularisering’, dat wil zeggen het veel meer scheiden van architectuurlagen. Hierdoor kunnen voor verschillende uitwissel-scenario’s onderdelen die nodig zijn voor een te maken afspraak onafhankelijk van elkaar worden gekozen (bijvoorbeeld enerzijds leerlinggegevens, toetsinformatie en resultaten en anderzijds processen, gegevensstructuren, interacties en communicatieprotocollen) en geïmplementeerd worden. Dit terwijl de samenhang tussen die afspraken wel blijft gewaarborgd.

Er is afgesproken in de Architectuurraad en bekrachtigd door de Standaardisatieraad dat nieuwe afspraken in het Toetsdomein worden ontwikkeld op basis van de AMIGO-methodiek. En daarmee is de ontwikkeling van UWLR de facto gestopt. Alleen kleinere aanpassingen die bovendien urgent zijn, kunnen worden gebaseerd op de bestaande UWLR-afspraak. Bijvoorbeeld de aanpassing via UWLR 2.3 ivm. de uitfasering van het LAS-key (zie elders in deze nieuwsbrief). In principe verandert er niets aan het formele proces voor in beheer name van een nieuwe of gewijzigde afspraak: alle belanghebbenden van een bepaalde wijziging moeten goed in het proces betrokken zijn volgens de Edustandaard-normen. En wijzigingen gaan nog altijd via de Architectuurraad (advies over samenhang op basis van de ROSA-architectuur) en de Standaardisatieraad.

Meer achtergrondinformatie is te vinden op de Edustandaard.nl: over AMIGO en over de werkgroep UWLR, inclusief alle verslagen en stukken van de bijeenkomsten.

Tot slot: met heel Edustandaard zijn we nog volop aan het verkennen wat AMIGO betekent voor de governance van afspraken. We zullen ook nog veel gaan leren en voortschrijdend inzicht verwerven. Hebt u vragen, opmerkingen, adviezen: van harte welkom via info(Replace this parenthesis with the @ sign)edustandaard.nl.