Advies gevraagd over wijzigingsverzoeken NL LOM

Voor de afspraak NL LOM is een aantal wijzigingsverzoeken binnengekomen. We vragen de leden van de werkgroep Metadata – subwerkgroep ECK metadata om een advies te formuleren over het al dan niet aannemen van deze wijzigingsvoorstellen. Bureau Edustandaard heeft hiervoor een conceptadvies opgesteld waar de werkgroepleden feedback op kunnen geven. Vervolgens sturen we namens de werkgroep een definitief advies aan de Standaardisatieraad. Het inhoudelijke conceptadvies is opgenomen in een separaat document. Kort samengevat is het conceptadvies van Bureau Edustandaard om de voorgestelde wijzigingsverzoeken een-op-een over te nemen, omdat:

  • ze in lijn zijn met de onderliggende principes van de standaard;
  • ze voldoen aan de behoefte naar zo effectief mogelijke metadata;
  • ze een relatief beperkte impact op implementaties van de standaard met zich meebrengen.

Procedure

Eén van de leden van de werkgroep heeft een aantal wijzigingsvoorstellen uitgewerkt en ingediend bij Bureau Edustandaard. Gelet op de aard van de wijzigingsvoorstellen moet de werkgroep een advies over deze wijzigingsvoorstellen voorleggen aan de Standaardisatieraad. Zoals gebruikelijk maakt Bureau Edustandaard hiervoor een conceptadvies dat door de werkgroep kan worden besproken.

De werkgroep heeft al geruime tijd niet meer de behoefte gehad om fysiek bij elkaar te komen, omdat discussiepunten online in de LinkedIn-groep worden besproken. Daarom zullen ook deze wijzigingen in deze groep worden voorgelegd.

Op 27 juni 2018 is de eerstvolgende bijeenkomst van de Standaardisatieraad. Dat betekent dat het advies van de werkgroep uiterlijk 30 mei 2018 samen met alle andere overlegstukken naar de raad moet worden opgestuurd. Gelet op het gedegen voorwerk en de relatief beperkte impact van de wijzigingen is het de inschatting van Bureau Edustandaard dat de resterende doorlooptijd (ruim een maand) voldoende is om voorliggende wijzigingsverzoeken online te bespreken.

Mochten de reacties op de wijzigingsvoorstellen dusdanig veel discussie opleveren dat de deadline van 30 mei 2018 niet kan worden gehaald, wordt er een werkgroepbijeenkomst gepland en zal het advies over de wijzigingen worden ingediend voor de vergadering van de Standaardisatieraad op 15 november 2018.
Mochten er geen reacties binnenkomen, gaat Bureau Edustandaard ervan uit dat het conceptadvies van Bureau Edustandaard is aangenomen. Dit advies zal dan samen met de wijzigingsvoorstellen en een samenvatting naar de Standaardisatieraad worden gestuurd.

Zoals bij de oprichting van de werkgroep is afgesproken, wordt het advies opgesteld op basis van consensus. Voor de behandeling van onderhavige wijzigingsverzoeken wordt de procedure gevolgd zoals beschreven op https://www.edustandaard.nl/meedoen/hoe-wijzig-ik-een-bestaande-afspraak.
De wijzigingsvoorstellen, het aanmeldformulier hiervoor en het advies van Bureau Edustandaard voor het accepteren van de wijzigingsvoorstellen staan op de pagina over de afspraak NL LOM.