NL LOM

Versie: NL LOM versie 1.01
Status: Definitief - juli 2011
Sector: PO VO MBO HO

Beschrijving

Om leermateriaal op een eenvoudige manier vindbaar te maken is een heldere en eenduidige beschrijving van de leermaterialen cruciaal. Aan de inhoud (content) van elke digitale informatiebron moet een beschrijving worden toegevoegd. Wat voor informatie betreft het? Welk type bestand? Wie is de auteur? Voor wie is de informatie bedoeld? In deze metadata moet alle informatie staan die de docent nodig heeft om het juiste leerarrangement te kunnen vinden en gebruiken.

Er is een internationale standaard voor metadata: IEEE LOM (Learning Object Metadata). Hiervan is een variant gemaakt voor het Nederlandse onderwijs: NL LOM. Deze afspraak dateert uit 2011. In de PDF zijn een aantal links opgenomen die niet langer actueel zijn (vanwege de ontwikkeling van het OnderwijsBegrippenKader en het uitfaseren van de Vocabulairebank). De meest recente versie van de afspraak is te vinden op de NL-LOM wiki.

Algemene beschrijving van de afspraak NL LOM

Samenhang

Overheden en semi-overheden zijn verplicht de open standaarden, die op de lijst met ‘pas toe of leg uit’-standaarden staan, bij aanschaf of (ver)bouw van ICT-systemen/-diensten te eisen (‘pas toe’). Afwijken mag alleen met zwaarwegende redenen en verantwoording hierover moet worden afgelegd in het jaarverslag (‘leg uit’). NL LOM staat op deze lijst.

Meerwaarde

Het grootste voordeel van NL LOM is dat de afspraak is ontwikkeld voor en door het Nederlandse onderwijs. Met behulp van deze verzameling metadata kan educatieve content gemakkelijk worden verzameld, geordend en toegankelijk worden gemaakt voor de lerende. Daarnaast is het belangrijk dat NL LOM is gebaseerd op internationale standaarden; digitale netwerken houden immers niet op bij de landsgrenzen. Daardoor kan content eenvoudig internationaal beschikbaar worden gesteld. Ook is het mogelijk om content die niet specifiek voor Nederland bedoeld is (bijvoorbeeld Engelstalige documenten of websites), toch op te nemen in een Nederlandse elektronische leeromgeving.

Gebruik

Binnen Edurep wordt veel ervaring opgedaan met het gebruiken van de afspraak NL LOM. Edurep is een gratis, centrale voorziening die (digitaal) leermateriaal op internet vindbaar maakt. Hiervoor verzamelt Edurep gegevens over leermateriaal uit een groot aantal collecties. Deze collecties zijn afkomstig van bijvoorbeeld uitgeverijen, onderwijsinstellingen en cultureel-maatschappelijke organisaties.

Implementatie

Op de wiki wordt onder andere ingegaan op de technische uitwerking van de afspraak.

Bijeenkomsten

Er zijn geen bijeenkomsten gepland.
Documentatie van eerdere bijeenkomsten is terug te vinden in het overzicht bijeenkomsten.