Wijzigingsverzoeken NL LOM

Voor de afspraak NL LOM is een aantal wijzigingsverzoeken binnengekomen. Aan de leden van de werkgroep Metadata – subwerkgroep ECK metadata is gevraagd om een advies te formuleren over het al dan niet aannemen van deze wijzigingsvoorstellen. Bureau Edustandaard heeft een conceptadvies opgesteld. Kort samengevat is het advies om de voorgestelde wijzigingsverzoeken een-op-een over te nemen, omdat:

  • ze in lijn zijn met de onderliggende principes van de standaard;
  • ze voldoen aan de behoefte naar zo effectief mogelijke metadata;
  • ze een relatief beperkte impact op implementaties van de standaard met zich meebrengen.

Procedure

Eén van de leden van de werkgroep heeft een aantal wijzigingsvoorstellen uitgewerkt en ingediend bij Bureau Edustandaard. Gelet op de aard van de wijzigingsvoorstellen moest de werkgroep een advies over deze wijzigingsvoorstellen voorleggen aan de Standaardisatieraad. De werkgroep heeft al geruime tijd niet meer de behoefte gehad om fysiek bij elkaar te komen, omdat discussiepunten online in de LinkedIn-groep worden besproken. Daarom zijn ook deze wijzigingen in deze groep voorgelegd. De wijzigingsvoorstellen zijn zonder aanpassingen geaccepteerd. Het advies is naar de Standaardisatieraad gestuurd, zodat het tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 27 juni 2018 kan worden besproken.